Showroom Hà Nội:

  • Số 72C Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Nhà máy: Xóm 3b, xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
  • Mobile: 0911 572 886
  • Email: gachbongsenvietnam@gmail.com
  • Website: www.gachbongsen.com