Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn

Gạch Bông Sen Việt Nam mong muốn phát huy và hoàn thiện hơn nữa sản phẩm Gạch bông Sen Việt Nam và  các sản phẩm xi măng thân thiện môi trường. Những sản phẩm của Gạch bông Sen Việt Nam sẽ không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được mở rộng sản xuất và phân phối trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Gạch Bông Sen Việt Nam được tạo dựng, phát triển bền vững và tạo ra những thành quả của mình để giữ gìn sản phẩm mang giá trị văn hóa.

Gạch Bông Sen Việt Nam luôn hướng tới giá trị chung tạo công việc làm dựa trên những sản phẩm được xuất phát từ địa phương với mong muốn làm cho quê hương them giàu đẹp, hạnh phúc.
Gạch Bông Sen Việt Nam luôn hướng tới làm ra những sản phẩm thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, khí hậu trên trái đất và có khả năng tái sinh được. Không chỉ tạo ra những giá trị cho riêng mình và tối đa hóa lợi ích của các cổ đông, với những hoạt động của mình và những sản phẩm mà mình làm ra, Gạch Bông Sen Việt Nam còn mong muốn qua đó góp phần hưng thịnh quốc gia và giải quyết các vấn đề của xã hội và nhân loại.

Thông điệp 2019

Tinh thần – Trách nhiệm – Hiệu quả