Border LT-06-2

Mã sản phẩm (code):
Số miếng/hộp (pieces/box):
Chiều dài (length):
mm
Chiều rộng (width):
mm
Độ dày (thickness):
mm
Liên hệ tư vấn (contact):
(+84) 911 572 886