Shapes and Sizes

Square

Rectangle

Octagon

Hexagon

Diamond

Lantern

Fish Scale

Ngoài những kích thước và hình dáng nêu trên, Gạch bông Sen Việt Nam có thể được làm theo hình dáng và kích thước khác tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.